Ytre Miljø

Vi søker å redusere vår miljøpåvirkning ved hele tiden å ha fokus på lavest mulig forbruk og utslipp. Vi er også forpliktet til å overholde de lover, regler og andre krav som til enhver tid er gjeldende i vår ytre miljøpåvirkning. Vi tilbyr kundene substituttprodukter for miljøværstinger og kan gi gode råd i forbindelse med utslipp i oljeutskillere.

Helse, miljø og sikkerhet

Vi fører en ansvarlig HMS politikk og diskuterer forbedringer på en åpen og proaktiv måte.

Datablad

HMS datablad på Norsk Prol AS egne merkevarer er tilgjengelig  på ECOONLINE. Databladene er laget i henhold til nasjonale og internasjonale lover og forskrifter.

Databladet skal gi opplysninger om produktet med tanke på sikkerhet ved lagring, håndtering og bruk.

Brukerveiledning:
På hovedsiden : Trykk på SØK sikkerhetsdatablad.

Rubrikk firmanavn, tast inn: Norsk Prol.

Deretter : søk knappen.

Alle aktive produkter vil da komme opp på en liste.

Trykk på ønsket datablad og fyll inn informasjon for å få det tilsendt på epost.

Formatet er i Adobe PDF.